Komunikat 6/2018 – Szkolenie dla zawodniczek Bikini i Wellness Fitness