Kamienna Rzeźba 2016 – Strzegom – Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW „KAMIENNA RZEŹBA 2016” Strzegom, 10.09.2016
Eliminacje do Arnold Classic Europe

1. CEL IMPREZY:
• Popularyzacja kulturystyki i fitness jako jednych z form aktywności fizycznej
• Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
• Eliminacje do reprezentacji Polski na Arnold Classic Europe.

2. ORGANIZATOR:
• Klub Sportowy „START” Strzegom.

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
• PZKFiTS w Warszawie
• Urząd Miejski w Strzegomiu
• Strzegomskie Centrum Kultury
• OSiR Strzegom

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
• Zawody odbędą się w dniu 10.09.2016 r, początek o godz. 12:00, w Sali Widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury

5. ZASADY UCZESTNICTWA:
• W zawodach mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).
Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2016 rok.
Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2016 rok.

• Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2016 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”.

Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

6. WERYFIKACJA
• Weryfikacja zawodników odbędzie się w miejscu zawodów 10.09.2016 r. od godz. 9:00 do 11:00.

• Przy weryfikacji wymagany jest dokument tożsamości, licencja i karta zawodnika PZKFiTS oraz książeczka zdrowia zawodnika lub ważne badanie lekarskie. Badania grupowe nie będą uwzględniane.

• Prezentowanie układów odbywać się będzie przy własnym podkładzie muzycznym na dostarczonych płytach CD opisanych nazwiskiem właściciela, nagranie należy umieścić na początku nośnika.

Narada techniczna sędziów, organizatorów i uczestników odbędzie się bezpośrednio po weryfikacji.

7. KATEGORIE
Oficjalne kategorie :
• Kulturystyka klasyczna mężczyzn open
• Kulturystyka mężczyzn open
• Kulturystyka juniorów open
• Fitness sylwetkowe kobiet open
• Bikini-fitness kobiet open
• Fitness plażowe mężczyzn open

8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 7 września 2016 r, wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/kamienna-rzezba-2016-zgloszenia/
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.
UWAGA!!!

W zgłoszeniu należy podać:
– nazwisko i imię zawodnika/ zawodniczki,
– klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje zawodnik/ zawodniczka,
– dokładną datę urodzenia zawodnika/ zawodniczki,
– kategorię startową, w której zamierza wystartować zawodnik/ zawodniczka,
– adres e-mail,
– telefon kontaktowy.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 02.09.2016 r.

• Wpłaty wpisowego w kwocie 70 zł należy dokonać w dniu zawodów przed weryfikacją.

9. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
• Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i zgłaszają się do biura zawodów, które mieścić się będzie w Strzegomskim Centrum Kultury
ul. Paderewskiego 36 w Strzegomiu.

Zakwaterowanie:

Hotel i Restauracja GRANIT
ul. Rynek 39,
58-150 Strzegom
tel./fax (0-74) 855-03-44
tel. 855-18-56
e-mail: hotelgranit@op.pl

Hotel i Restauracja STRAGONA
ul. Al. Woj. Pol. 47
tel./fax (074) 855-15-60
tel. (074) 855-15-49

Hotel i Restauracja SYRENA
ul. Kasztelańska 18
58-150 Strzegom
Rezerwacji noclegów i wyżywienia w Hotelu dokonują sami zainteresowani, co najmniej na 7 dni przed zakwaterowaniem.

10. PROGRAM ZAWODÓW – SOBOTA, 10.09.2016 r, godzina 12:00
• Kulturystyka klasyczna mężczyzn – 1 runda (pozy obowiązkowe, porównania)
• Fitness sylwetkowe kobiet – 1 runda (zwroty, porównania)
• Kulturystyka mężczyzn – 1 runda (pozy obowiązkowe, porównania)
• Bikini-fitness kobiet – 1 runda
• Fitness sylwetkowe mężczyzn – 1 runda
• Kulturystyka juniorów – 1 runda (pozy obowiązkowe, porównania)
• Kulturystyka klasyczna mężczyzn – 2 i 3 runda
• Bikini-fitness kobiet – 2 runda
• Kulturystyka mężczyzn – 2 i 3 runda
• Fitness sylwetkowe kobiet – 2 runda
• Fitness plażowe mężczyzn – 2 runda
• Kulturystyka juniorów – 2 i 3 runda
• Kulturystyka klasyczna mężczyzn – dekoracja
• Kulturystyka mężczyzn – dekoracja
• Kulturystyka juniorów – dekoracja
• Bikini fitness kobiet – dekoracja
• Fitness plażowe mężczyzn – dekoracja
• Fitness sylwetkowe kobiet – dekoracja
• Eliminacje do Arnold Classic Europe w pozostałych kategoriach

11. KOMISJA SĘDZIOWSKA
• Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS.
• System sędziowania wg przepisów PZKFiTS (IFBB)

12. NAGRODY
Kulturystyka mężczyzn, kulturystyka klasyczna mężczyzn, kulturystyka juniorów, fitness sylwetkowe kobiet, bikini-fitness kobiet, fitness plażowe mężczyzn:
• I miejsce: nagroda pieniężna + puchar + dyplom
• II miejsce: nagroda rzeczowa + puchar + dyplom
• IIi miejsce: nagroda rzeczowa + puchar + dyplom
• IV miejsce: puchar + dyplom
• V miejsce: puchar + dyplom
• VI miejsce: puchar + dyplom
• Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują dyplomy uczestnictwa
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Przystąpienie do rywalizacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
• Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów, a nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów i organizator.

14. INOFRMACJE
• Wszelkich informacji o zawodach udziela:
Marek Rydwański, tel. 604 958-204

Zatwierdził: Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak Marek Rydwański
Wiceprezes PZKFiTS Klub Sportowy „START” Strzegom
Warszawa, dn. 27.07.2016 r

Dodaj komentarz